NA NÁVŠTĚVĚ U PPS ADVOKÁTI

„Objevuje se poptávka větších společností působících v regionech, které využívaly pražské advokátní kanceláře. I v regionech poptávají specializované právní služby, často se zahraničním přesahem, ale zejména kladou stále větší důraz na cenu právní služby“ hodnotí vzestup regionálních kanceláří Jan Lipavský z PPS advokáti. „Dostat mladého a schopného právníka do regionu je problém. Kdo má dobrou hlavu, vlohy pro právo a dokáže se prosadit v advokacii, ten odejde většinou do Prahy,“ popisuje pak problémy, se kterými se kanceláře v regionech potýkají.

 
Rozhovor s Janem Lipavským

Předně gratuluji k již druhému ocenění Právnická firma roku pro regionální kancelář...

„Děkuji. Jsem velmi rád, že EPRAVO.CZ dává prostřednictvím této kategorie šanci i regionálním kancelářím. V Praze existuje „první liga“ kanceláří, které mají úplně jiné možnosti. Jejich klienti jsou ochotni a schopni za právní službu více zaplatit a mohou si tak dovolit vyšší náklady, zejména pak na odměny právníkům a mít tak k dispozici rozsáhlé specializované právní týmy. Kvalitní a specializované právní týmy pak mají lepší schopnost obsloužit nejnáročnější klientelu, zejména pak takovou, která vyžaduje vazby na mezinárodní sítě advokátních kanceláří. Zcela logicky se s takovými hráči na trhu právních služeb nemůžeme měřit v jednotlivých úzce specializovaných právních oborech, ke kterým se z důvodu omezené poptávky dostaneme spíše výjimečně. Na druhou stranu ve více frekventovaných oborech práva se i velkým pražským kancelářím dokážeme kvalitou vyrovnat, nebo alespoň výrazně přiblížit. Možnost získat ocenění určené regionálním kancelářím, které se pohybují v odlišných dimenzích, je pro nás proto velmi zajímavá.  Je mi jasné, že regionální trh právních služeb je mnohem více decentralizovanější, než ten pražský. Kanceláře, které mají šanci se žebříčku účastnit, se vlastně potkávají spíše výjimečně a mají tak omezenou možnost se vzájemně hodnotit a srovnávat kvalitu právních služeb konkurence. To je specifikum oproti ostatním specializovaným kategoriím, v kterých se velcí hráči na trhu právních služeb často potkávají při realizaci jednotlivých transakcí a dokáží tak mnohem lépe srovnat svou kvalitu . Výsledky regionálních kanceláří jsou tak hůře porovnatelné. O to více si ceníme obhajoby v této kategorii.“


Pokud se podíváme na portfolio vašich klientů, nejsou to jen regionální subjekty. Máte vlastně možnost dostat se i k větším mandantům?

„Určitě. Máme mezi klienty několik větších hráčů. Společnosti, které mají na náš východočeský region vazbu, mají tu sídlo, případně výkonné složky. Hledají kanceláře, které jsou s nimi schopny flexibilněji osobně komunikovat. Některé hledají v regionu komplexní právní službu, jiné nás využívají pro běžnější právní službu, obojí dokážeme velmi dobře zvládnout. Hlavní motivací je ale samozřejmě poměr kvalita a cena.“


Přesto máte pobočku v Praze. Je to nutnost?

„Zcela nezbytné to není, ale je to výhodou. Naše pobočka v Praze není velká a můžeme se proto označit za regionální kancelář. Pražská pobočka obsluhuje několik místních klientů, využíváme ji také někdy pro obchodní jednání s některými mimopražskými klienty, jako zázemí při jednáních u soudů, atd..“


Takže hlavní těžiště práce je v Hradci?

„Ano. Kancelář tu vznikla, zakládající společníci odsud přímo pochází nebo zde pracovali v advokacii. V současné době je asi polovina právníků v kanceláři z Hradce, polovina z okolí. Samotná kancelář vznikla tak, že se spojili lidé, kteří spolu chodili do školy nebo se poznali v průběhu právní praxe. Další advokáti působící v naší kanceláři jsou již většinou našimi odchovanci. Spolupracovníky přednostně vybíráme z řad koncipientů, kterým se snažíme v případě dobré spolupráce nabídnout dlouhodobou perspektivu. Zcela výjimečně k nám někdo přijde již jako hotový advokát.“


Jména, která figurují u Vás v kanceláři nejsou tak úplně regionální. Petr Mikeš je aktuálně soudcem Nejvyššího správního soudu

„Petr Mikeš je velice kvalitní právník a mrzelo nás, že se rozhodl pro justici. Je to ale nabídka, která přijde jednou za život a neodmítá se. Těší nás, že se někdo z naší kanceláře na takový post dostal. Jsem přesvědčen, že Petr je mužem na svém místě a pro justici bude velkým přínosem.“


Není tedy náhoda, že se Vaše kancelář zaměřuje výrazně na správní právo...

„Petr Mikeš byl specialista zejména na veřejné zakázky. Správnímu právu se v kanceláři obecně věnujeme poměrně široce. Od veřejných zakázek, přes cizinecké a azylové právo, právo odpadové, zaměstnanost a další obory správního práva. Přesah je široký.“


A jiné obory?

„Klientům, zejména pak z podnikatelského sektoru, se snažíme nabídnout komplexní právní službu. Domnívám se, že z hlediska regionů jsme svým způsobem specifičtí a snažíme se být o krok napřed před naší místní konkurencí. Před deseti lety bylo pravidlem, že v regionech působily spíše menší kanceláře. Naší vizí bylo od počátku vytvoření velké a silné kanceláře, přesto působící v regionu. Dnes vidíme, že to bylo správné rozhodnutí a že o totéž se pokouší i další kanceláře, spojují se a rostou. Svět práva je totiž rozmanitý a složitý a nikdo nemůže znát vše. Proto i v Hradci se potřebujeme částečně specializovat, i když samozřejmě ne tak důsledně, jako ve skutečně velkých nebo úzce zaměřených kancelářích v Praze. Problém je v tom, že klienti zde nejsou schopni zaplatit za to, aby u jednání seděli specialisté na jednotlivá právní odvětví. Systém naší práce nám tak umožňuje na jednu stranu poměrně vysokou míru univerzality, která je v regionu nezbytná, ale současně máme kolegy, kteří velmi dobře znají některá specializovaná právní odvětví.“


Jako například?

„Třeba nebankovní finanční sektor, veřejné zakázky, nakládání s odpady.“


Je nutnost specializace daná velikostí Vaší kanceláře, nebo spíš požadavky praxe?

„Setkáváme se s tím, že si specializované právní služby žádá trh i mimo Prahu. Objevuje se poptávka větších společností, které dosud využívaly pražské advokátní kanceláře. V regionu poptávají právní služby, často i specializované a se zahraničním přesahem, např. právo automotive, IT a tak dále. Někdy je problém tyto služby nabídnout, protože pokud se chcete věnovat konkrétnímu specializovanému právnímu oboru, musíte mít klienty, kteří takovou službu požadují v dostatečném objemu. Pokud je nemáte, speciální právní obor nerozvíjíte a nemůžete ho pak aktuálně nabídnout, musíte se ho nejdříve naučit nebo získat na trhu specialistu, ale to není v našich možnostech.“


Proč si to podle vás klienti žádají?

„Ze dvou důvodů. Chtějí mít v regionu někoho, kdo je schopen jim nabídnout kvalitní službu a flexibilní komunikaci a současně tlačí na cenu služby. Tento trend je v posledních letech hodně znát.“


Pociťujete snižování cen za právní služby, dumping i na regionální úrovni? Držíte si cenu?

„Domníváme se, že jsme výrazně levnější než velké pražské kanceláře, ale současně jsme dražší než lokální menší kanceláře, i když to také neplatí zdaleka vždy. Dumping je znát i v regionu a někdy se až divíme, za jakou cenu jsou schopny některé advokátní kanceláře pracovat. Hodně dbáme na náklady a snažíme se je srazit na minimum. Před několika lety jsme zavedli interní SW, který nám umožňuje sledovat ekonomické ukazatele, optimalizovat náklady a hlídat tak rentabilitu jednotlivých zakázek či účetních středisek. Opravdu koukáme na každou korunu, přesto je náš fixní náklad na hodinu relativně vysoký. Je hodně kanceláří, které tu nabízí právní služby pod naše náklady. Nechápeme pak, že i některé velké pražské kanceláře nabízejí veřejnému sektoru takovou cenu právních služeb, která se velmi blíží našim hodinovým nákladům. Nejsem si zcela jist, že takové ceny nabízí svým privátním klientům. Pociťujeme ale i to, že se pro nás často klient rozhodne z důvodu kvality a naši cenu se snažíme držet.“

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty
Facebook

Kontakty

Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové