Účast druhého manžela na obchodní společnosti nebo družstvu, které vznikly před 1. 1. 2014, dle přechodných ustanovení NOZ

Podle právní úpravy platné a účinné do konce roku 2013 (zákona č. 40/1964Sb., občanského zákoníku), konkrétně podle ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku, platilo následující:
 
Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.
 
Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) do zaběhlé a v praxi nepůsobící obtíže úpravy účastenství na obchodní společnosti vnáší nový rozměr. V § 709 odst. 3 nového občanského zákoníku se dočteme, že součástí společného jmění manželů je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. Součást společného jmění manželů dle nové právní úpravy je tedy obchodní podíl se všemi právy a povinnostmi, nikoliv již pouze jeho majetková hodnota.
  
 
Autor: JUDr. František Divíšek, Mgr. Michala Králová (Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.)
Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty
Facebook

Kontakty

Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové