Zákon č. 460/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny, které novela přináší, se konkrétně dotýkají například právní úpravy výkonu závislé práce nezletilého staršího patnácti let, omezení svéprávnosti, provádění pitev, otázky zvláštní formy plné moci, vymezení nemovité věci a součásti pozemku, právní úpravy součásti společného jmění, péče o jmění dítěte a výživného, ale také převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci, svěřeneckých fondů, dočasného užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, započtení, dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, peněžité jistoty na nájemné a jiné platby vyplývající z nájmu bytu a domu, či právní úpravy nájmu bytu zvláštního určení. Změn je však ještě více.

Vedle občanského zákoníku je zákonem novelizován rovněž zákon o soudních poplatcích, notářský řád, zákoník práce, zákon o základních registrech, zákon o katastru nemovitostí, zákon o zvláštních řízeních soudních a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zákon nabývá účinnosti, avšak s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 28.2.2017

 

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty
Facebook

Kontakty

Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové