Správní právo a správní řízení

  • zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, vodoprávním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady aj.,
  • sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu
  • opravné prostředky ve správním řízení (odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkum mimo odvolací řízení)
  • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů zastupování občanů i právnických osob v řízení před správními soudy a kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu
  • ochrana proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů
  • problematika spojená s výkonem rozhodnutí správních orgánů
  • právních rozbory týkající se problematiky správního práva

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty
Facebook

Kontakty

Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové