Trestní právo a přestupky

  • právní rozbory a analýzy otázek a problémů v oblasti trestního práva
  • právní pomoc podezřelým, poškozeným a obhajoba obviněných v přípravném řízení 
  • obhajoba obžalovaných a zastupování poškozených v řízení před soudem
  • sepis mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností
  • náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené trestným činem, adhezní řízení
  • alternativní řešení trestních věcí
  • podmíněné propuštění z výkonu trestu, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu
  • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech před správními orgány a žaloby ve správním soudnictví

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty
Facebook

Kontakty

Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové